Privacy statement Eeko Print B.V.

Privacy statement Eeko Print B.V.

In deze privacyverklaring informeren wij u graag over de bedrijfs- en persoonsgegevens die Eeko Print B.V., hierna te noemen Eeko Print, verzamelt en gebruikt in het kader van haar dienstverlening. Uw gegevens worden gebruikt voor het beheren van onze klantrelatie.

Privacy

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle bedrijfs- en persoonsgegevens worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op de verwerking van bedrijfs- en persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen bedrijfs- en persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen of verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen voor het ontvangen van een export met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken of kunt u gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van bedrijfs- en persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy-beleid. Het verdient aanbeveling om ons privacy-beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. U krijgt het snelst een antwoord door direct contact op te nemen met onze klantenservice. U kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken van 08.30 uur tot 17.00 uur. Alle vragen en klachten per e-mail beantwoorden wij binnen 1 werkdag. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als u bij ons een bestelling plaatst, hebben wij van u diverse gegevens nodig om uw bestelling te controleren en te verwerken.

-• Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals (bedrijf)naam, adres, postcode en woonplaats, die u invult bij het bestelformulier of telefonisch aan ons doorgeeft. De gegevens van de contactpersoon worden ook vastgelegd. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te kunnen verwerken.

-• Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om uw bestelling te bevestigen en u te informeren wanneer uw bestelling gereed is voor verzending. Tevens houden wij u per mail op de hoogte op het gebied van nieuws en aanbiedingen. Indien u geen nieuws of aanbiedingen wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor eenvoudig per mail of telefonisch afmelden.

-• Uw telefoonnummer: Om uw bestelling te kunnen versturen vragen wij van u altijd een (vast) telefoonnummer waarop wij u tijdens kantooruren te bereiken bent. Dit nummer gebruiken wij o.a. om uw (niet afgeronde) bestelling te verifiëren of voor servicedoeleinden.

-• Uw IP-adres: Wanneer u een bestelling plaatst, wordt uw IP-adres automatisch vastgelegd.

-• Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Eeko Print bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde producten te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren. Eeko Print maakt gebruik van diensten van derden. Met deze derden zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten die voldoen aan de AVG wetgeving. Indien wij uw gegevens overdragen aan derden of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

-• Klantenservice: U kunt met ons bellen en mailen. Om onze service te optimaliseren en ter voorkoming dat u uw verhaal meerdere malen moet doen, maken wij tijdens het gesprek aantekeningen die wij bewaren. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Dit laten wij u telefonisch weten.

-• Betaalgegevens: Om uw order te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer u betaalt worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank en betaalservices verwerkt en opgeslagen om de betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen.

-• Fraude: Ter voorkoming van fraude onderzoeken wij ook klantgegevens. Indien nodig, geven wij uw klantgegevens door aan de overheid.

-• Bewaartermijn: Uw gegevens worden bij ons bewaard zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Indien u geen account meer bij ons heeft, dan worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

Bedrijfs-/ Contactpersoonsgegevens

-• de verwerking van uw bestelling,

-• de bezorging op het door u aangegeven afleveradres. Indien nodig voor het afhandelen van de bestelling, geven wij deze gegevens door aan andere partijen zoals bezorgdiensten,

-• u, indien u zich hiervoor heeft aangemeld, op de hoogte stellen van aanbiedingen en nieuws.

Verkeersgegevens

-• het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van onze website.

Uw gegevens zijn bij ons veilig

Wij zullen uw bedrijfsgegevens niet aan derden verkopen en wij zullen deze uitsluitend aan door ons gecontracteerde incassobureaus ter beschikking stellen in geval van overschrijding van de door ons gestelde betalingstermijn. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, schakelen wij daar waar nodig andere partijen in.

Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Bevoegde medewerkers van Eeko Print zijn de enige personen die toegang hebben tot de bedrijfsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van uw bedrijfsgegevens. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, schakelen wij daar waar nodig ook andere partijen in.

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid en de Algemene Verkoopvoorwaarden van Eeko Print zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

Contact

Heeft u vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op:
Email: info@eekoprint.nl
Telefoon: 0570 85 85 00

Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens kunt u richten aan Eeko Print B.V., afdeling Marketing, postbus 101, 7400 AC, Deventer.

Eeko Print B.V. is een onderdeel van Eeko Group B.V. Alle rechten voorbehouden.